Stillesiddende arbejde
Flere undersøgelser peger på, at stillesiddende arbejde kan medføre en øget risiko for at udvikle livsstilssygdomme som hjertekarsygdomme og diabetes – også selv om man om man i øvrigt lever op til de generelle anbefalinger om at være fysisk aktiv i minimum 30 minutter om dagen (Kilde: Videncenter for arbejdsmiljø).