Hatha yoga

Den klassiske Hatha yoga er de oprindelige fysiske stillinger og åndedrætsøvelser (pranayamas), oftest udført i et roligt tempo med pauser mellem stillingerne. De fleste yogastilarter vi kender er inspireret af Hatha yoga, og de varierer alle i deres form med hensyn til asanas – de fysiske stillinger og deres fokus på åndedræt og meditation. Fokus i Hatha Yoga er typisk på at udføre de klassiske stillinger korrekt og efter kroppens kunnen.

Sankrit er det oldindiske sprog. Ha betyder på Sanskrit ”sol” mens tha betyder ”måne”. Ha symboliseres ved solen, den varme og kreative fysiske side af vort væsen, og tha symboliseres ved månen, den kølige, modtagelige og psykiske side. Yoga handler om at forene de to sider af vort væsen. Når vi er opmærksomt tilstede og kan mærke vores krop, er vi på vej til at lære os selv bedre at kende.

%d bloggers like this: